Schade aan het artikel
Bij schade aan de artikelen dient VOF Kalijn hiervan binnen de 24 uur na ontvangst op de hoogte gebracht te worden. De artikelen kunnen dan in overleg geretourneerd worden.

De beschadigde artikelen zullen vervangen worden door nieuwe en terug aan de klant bezorgd worden. Eventueel kan het bedrag van de beschadigde producten ook terugbetaald worden.

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (behalve in geval van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen.

Retourzending product
De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar VOF Kalijn tegen omwisseling of terugbetaling.

Om een terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de producten (met de rekening) terugsturen en dit in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals documentatie) naar het volgende adres: Kalijn - Donk 51 - 2400 Mol (België).